Velkommen til Historisk atlas digital

Et pedagogisk verktøy for interaktiv tavle, projektor, pc og mac

Historisk atlas digital versjon 2, er en samling interaktive kart (100 stk) som visualiserer viktige hendelser og historiske prosesser fra «Førhistorien» til «Vår tid». De historiske kartene levendegjør historiefaget og er et verdifullt supplement i lærerens undervisning og elevenes selvstendige arbeid. Med lærerlisensen følger det et «lærerrom» med veiledning i bruk av interaktive tavler og tilgang til 20 eksklusive historiske bilde- og filmserier til utvalgte emner.

Historisk atlas digital er også tilgjengelig for iPad (se Appstore)

Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider