Forhistorien
Forhistorien
Verden til 500 e.Kr.
Verden til 500 e.Kr.
Verden til 1500
Verden til 1500
Verden til 1800
Verden til 1800
Verden til 1945
Verden til 1945
Verden etter 1945
Verden etter 1945
Norge etter 1814
Norge etter 1814

Om nettstedet / videodemo

Se demo av Historisk atlas digital her!

Levende historieundervisning!
Historisk atlas digital er en samling på 100 interaktive kart som visualiserer viktige hendelser og historiske prosesser fra førhistorien til vår tid.

  • kan brukes på pc med prosjektor i klasserommet eller på interaktive tavler
  • elevene kan bruke det på pc/mac i individuelt arbeid, presentasjoner og repetisjon

Inviterer alle i klasserommet til aktivitet!
De historiske kartene levendegjør historiefaget og er et verdifullt supplement i lærerens undervisning og elevenes selvstendige arbeid. De digitale kartene dramatiserer historiske prosesser og gir elevene forståelse og oversikt over hendelsene. Kartene kan brukes som introduksjon til temaer og problemstillinger og i oppsummeringen av en hendelse eller historisk periode.

 

  • temaene er strukturert med utgangspunkt i læreplanene for historie i videregående skole
  • til hvert kart er det oppgaver til elevene og en kort tekst om temaet
  • animasjonene i hvert kart viser utviklingstrinn og hendelser, og læreren kan selv "styre utviklingen" på en pedagogisk måte

Lærerlisens med eget lærerrom og temaressurser
Lærerrommet inneholder tilgang til unike bildeserier og filmklipp til utvalgte emner. Bildene har en estetisk og historisk verdi, i tillegg til at de dramatiserer temaene og egner seg til drøfting av bilder og film som historiske kilder. Lærerrommet har også et kort kurs i hvordan man optimaliserer bruken av interaktive tavler.

Elevlisenser
Historisk atlas digital er et fint supplement til elevenes selvstendig arbeid og repetisjon av historiefaget. Vi tilbyr elevlisenser til rabattert pris.

Historisk atlas digital for iPad
Se Appstore

Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider